اسکناس

اسکناس

انجام معاملات اسکناس در بازار متشکل ارز ایران در چارچوب مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا و اداره مبارزه با پولشویی و همچنین خرید ارز از صادرکنندگان جهت رفع تعهدات ارزی
مدارک مورد نیاز:

1- اصل کارت ملی هوشمند و یا رسید ممهور درخواست ثبت نام کارت ملی هوشمند به همراه کارت ملی قدیمی و شناسنامه

2- کارت عابر بانک به نام شخص خریدار (حداکثر سقف خرید روزانه 2.000.000.000 ریال می باشد)

3- خط موبایل به نام شخص خریدار

3- پرینت حساب ارزی(دلار/یورو) از بانک ملی ایران

*حضور شخص خریدار الزامی می باشد.*