معرفی

شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن (سهامی خاص) در تاریخ 1388/04/08 با شناسه ملی 10103993208 و شماره ثبت 350312 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و از تاریخ 1388/6/15 شروع به فعالیت نموده است. مجوز فعالیت صرافی نیز طی شماره 185538 در تاریخ 1388/9/3 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ گردید. سهامدار اصلی این شرکت، بانک مسکن می‌باشد و با سرمایه پایه 1200 میلیارد ریالی بعنوان یکی از صرافی‌های بانکی کشور تلاش دارد بخشی از نیازهای کسب و کارهای کشور را در حوزه مدیریت و نقل و انتقال وجوه ارزی تأمین نماید.

تاریخچه شرکت

آخرین سرمایه

1200 میلیارد ریال (آخرین افزایش سرمایه در سال 1402)

مجوز فعالیت
تمدید اعتبار تا پایان سال 1402

تغییر نام
1395/08/01
(خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن)

تاریخ تاسیس
1388/04/08
(با نام شرکت صرافی پاسخگو)

معرفی صاحبان سهام

0/5%

گروه مالی بانک مسکن مالکیت 0.5 درصد سهام شرکت

بانک مسکن مالکیت 99 درصد سهام شرکت

0/5%

شرکت آموزشی و رفاهی امید روشن پایتخت مالکیت 0.5 درصد سهام شرکت

اعضای هیئت مدیره

مسعود قنبری

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

علیجان محمدی

رئیس هیئت مدیره

---

عضو هیئت مدیره