هشتادوهفتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع ارز

هشتادوهفتمین نشست1

هشتادوهفتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار (موضوع بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) با سه دستور جلسه در حوزه مشکلات ارزی فعالان اقتصادی با حضور نمایندگان رؤسای قوای سه گانه (معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون منابع انسانی و فرهنگی قوه قضاییه و عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس)، نمایندگان […]

نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تخصیص و تأمین ارز

نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تخصیص و تأمین ارز

نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ 1402/06/28 در خصوص بررسی مشکلات تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی گروه ۲۱ و ۲۲ در اتاق بازرگانی ایران و با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان غذا و دارو، مرکز پژوهش‌های مجلس، هیأت […]