تفاهم نامه مشترک شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن با اتاق بازرگانی ایران و امارات

تفاهم نامه مشترک شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن با اتاق بازرگانی ایران و امارات

شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن و اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، با هدف ارائه خدمات بهتر به فعالین اقتصادی تفاهم نامه‌ای امضاء نموده‌اند. به گزارش دفتربرنامه‌ریزی و توسعه صرافی بانک مسکن؛ با عنایت به اینکه از سال 2020 کشور امارات متحده عربی اولین شریک تجاری ایران محسوب می‌گردد، لذا با هدف بهبود […]