گزارش عملکرد 9 ماهه شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن منتهی به 1402/06/31

عملکرد 9 ماهه شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن، جلسه گزارش عملکرد صرافی بانک مسکن، روز چهارشنبه، مورخ 1402/08/17 راس ساعت 14:00، در محل سالن جلسات گروه مالی بانک مسکن و با حضور مدیر عامل محترم گروه مالی، مدیران ارشد گروه مالی، نمایندگان اداره بین الملل و اداره مهندسی مالی و امور شرکتهای […]